Overslaan en naar de algemene inhoud

Privacy Beleid

PROTEIN SYSTEM ("wij", "ons", "onze" ("PS") is een besloten vennootschap. Opgericht en geregistreerd in Luxemburg met adres Eurodiet/Protein System, ZA Kaercherwee, 64 Rue de Koerich, Steinfort 8437, Luxemburg.

Wij bieden de Eurodiet Website (de"Site") en zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Wij fungeren als zowel een gegevensbeheerder en de gegevensverwerker in de EU-Wetgeving.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van Site-registratie van gegevens en alles wat je rechtstreeks op de Site (bijvoorbeeld: medicatie herinneringen, zelfzorg tracking-gegevens, enz.). Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de doeleinden waarvoor en de wijze waarop deze worden persoonsgegevens verwerkt. Echter, voor de andere functies (bijvoorbeeld: afspraken maken / herhalen recepten / etc) wij bieden deze diensten op de rekening van uw zorgverlener. In deze gevallen, wij zijn gewoon de verwerking van uw persoonlijke informatie op hun instructie. Deze partijen zijn voor de verwerking verantwoordelijken in hun eigen recht en hebben hun eigen privacy beleid.


Wat heeft dit beleid betrekking?

Dit beleid is van toepassing op uw gebruik van de Website.

Dit beleid vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, of die aan ons worden verstrekt door uw zorgverlener zullen door ons worden verwerkt. Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.


Welke persoonlijke informatie wordt PS verzamelen?

1 de Informatie die u ons geeft.

Dit is informatie die u ons geeft over u bij het invullen van formulieren/schermen op de Site of registreren voor Diensten via de Website, alle interacties die je onderneemt of diensten die u heeft aangevraagd of bron via de Site en via een gezondheids-of controle-apparaat sluit je aan op de Site of door overeenkomt met ons op via telefoon, e-mail of anderszins.

Het zal duidelijk zijn op het moment welke persoonlijke gegevens wij vragen van u. Als u niet zorgt dat de persoonlijke informatie die noodzakelijk of uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, wanneer deze informatie is nodig voor ons om PS diensten voor u, we zullen niet in staat zijn om deze services te verstrekken aan u. U hoeft geen gegevens te verstrekken en kan gewoon kiezen om te stoppen met het gebruik van de Site op elk tijdstip.

2 de Informatie die wij verzamelen over u en uw apparaat.


Elk gebruik van de Site verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

een technische informatie, met inbegrip van het type mobiele apparaat dat u gebruikt, wordt een unieke apparaat-id, mobile netwerk informatie, uw mobiele besturingssysteem, en de tijdzone-instelling;

b informatie is toegankelijk via het apparaat of die zijn opgeslagen op uw apparaat, die u expliciet heeft ingestemd met het delen, en de voorzienigheid van die gegevens, inclusief het apparaat gebruikt voor het verzamelen van die gegevens, tijd, datum; en

c gegevens van uw gebruik van de Website.

d Bovendien, als u kiest voor het inschakelen van locatieservices op uw apparaat, zijn de locatiegegevens van uw apparaat zal worden gebruikt om het gemakkelijker maken voor u om te zoeken naar uw zorgaanbieder is de praktijk binnen de Site. Als u ervoor kiest uw locatie te delen, bent u in staat om uw zorgaanbieder is/adres handmatig in.


3 Informatie die wij ontvangen van andere bronnen.

We kunnen informatie over u te ontvangen uit uw zorgverlener te vergemakkelijken levering van de Diensten. Deze kunnen bestaan uit uw naam, Gezondheid Service nummer-en adresgegevens, maar ook gevoelige informatie, bijvoorbeeld het recept en informatie over de afspraak. Zij verstrekken deze gegevens aan ons om ons in staat stellen om de diensten aan u verstrekken.


Hoe werkt de PS gebruik van uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw gegevens NIET voor marketing doeleinden, tenzij wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming.

Persoonlijke informatie die u verstrekt via deze Site, of die wordt geopend door PS is in het algemeen nodig is voor het leveren van de Diensten aan u aan.

Waar we ontvangen gegevens van uw zorgverlener, we vertrouwen op hun wettelijke basis voor de verwerking van deze informatie.

Echter, wij kunnen vertrouwen op een andere wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken de informatie die wij over u op de volgende manieren:


1 om diensten Te verlenen aan u of waar wij een overeenkomst met u

een om u Te registreren voor de Site en de Diensten en het beheren van uw account en voor onze eigen interne administratieve doeleinden.
b om ons Te helpen om uw identiteit te verifiëren in voorkomend geval door crosschecking met stukken bewaard op de desbetreffende zorgaanbieder is de Praktijk.
c om u Te voorzien van de Site en de Diensten en om ervoor te zorgen dat PS presenteert de juiste versie en de gegevens voor uw apparaat.
d Om u op de hoogte van alle ontwikkelingen en informatie over de Site en de Services.
e om ons in staat Te onderzoeken en adres vragen, vragen en klachten die betrekking hebben op uw gebruik van de Site en Diensten.

2 Waar we een wettelijke verplichting

Om toelichtingen zoals vereist door of in overeenstemming met de redelijke verzoeken van regelgevende instanties, of als anderszins vereist door de wet of verordening.


3 Waar is het in onze legitiem belang

een om Te beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en producten via de details van uw gebruik van de Site en Diensten. Het is in onze rechtmatig belang te zorgen voor een doelmatige en responsieve diensten.

b om ons toe Te laten beantwoorden algemene vragen en feedback van u. Het is in onze rechtmatig belang te zorgen voor een doelmatige en responsieve diensten aan klanten.

c Voor interne bewerkingen, zoals probleemoplossing, de opsporing van fraude, log data-analyse, testen, beveiliging, controle-en statistische doeleinden. Dit is in onze legitiem belang aan de bescherming van onze zakelijke belangen en het beoordelen van onze zakelijke effectiviteit.

d om u Te voorzien van de optie om te kiezen voor alternatieve of aanvullende diensten die worden gegenereerd op basis van de antwoorden die u ons geeft wanneer u informatie invoert op de Site, in het bijzonder, waar u in de gevraagde informatie voor het boeken van een afspraak met uw zorgaanbieder in de Site. Deze dienst is alleen beschikbaar indien uw zorgaanbieder heeft verzocht.

e Waar wij vertrouwen op een rechtmatig belang als grond voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, voeren we een 'afweging' om ervoor te zorgen dat onze verwerking is noodzakelijk is en dat uw fundamentele rechten van privacy niet worden gecompenseerd door onze legitieme belangen, voordat we verder gaan met een dergelijke verwerking. Wij houden van deze balancing tests. Je hebt het recht om de informatie op deze balancing tests op aanvraag en kunt meer informatie vinden door contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.


4 Waar hebben we uw uitdrukkelijke toestemming

Waar een van de persoonlijke informatie die wij gebruiken bevat gegevens over de gezondheid gerelateerde informatie en raciale of etnische informatie, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond gegevens, genetisch/ biometrische gegevens en seksleven of seksuele geaardheid gegevens (samen "gevoelige informatie"), en in aanvulling op het bovenstaande, waar u deze gegevens direct naar ons door middel van uw gebruik van de Site, we vertrouwen erop dat u met ons de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te gebruiken wanneer u deze gegevens via de Site.


5 Waar wij vertrouwen op uw zorgaanbieder is een Medische diagnose of gezondheidszorg doeleinden

Indien de persoonlijke informatie van de wij maken gebruik van vertrouwelijke Informatie bevat, in aanvulling op het bovenstaande, waar deze gegevens ontvangen van uw zorgverlener, we vertrouwen op hun wettelijke basis voor het gebruik van dergelijke gegevens voor de gezondheidszorg doeleinden.


Wanneer PS zal uw persoonlijke gegevens delen?

We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of delen voor marketing doeleinden. Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken:

een Voor u en uw zorgverlener in het kader van het verlenen van de Diensten aan u; of

b Om extra processors die ons steunen om de Diensten aan u verstrekken, als dit het geval is, is het gebruik van uw gegevens wordt beheerst door strenge voorwaarden van de overeenkomst, of

c Tot de derde partijen die het aanbieden van extra services u gebruik wenst te maken van waar dit het geval is, een formele Gegevens overeenstemming is met de derde partij en zal u worden gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming; of

d Als we onder een meldingsplicht of delen uw persoonlijke informatie te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting; of

e af Te dwingen of toe te passen onze Voorwaarden en andere overeenkomsten, of om het onderzoeken van mogelijke schendingen van deze Voorwaarden; of

f Tot bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van de PS, onze klanten of anderen.


Hoe werkt de App store van uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op onze beveiligde datacenter is gevestigd binnen de EU. We doen geen overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Alle gegevens worden versleuteld wanneer wordt overgedragen naar en van uw apparaat om de Site of naar ons datacenter. Het is uw verantwoordelijkheid om wachtwoorden of pin-codes gebruikt om toegang te krijgen tot de Site vertrouwelijk te behandelen. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot uw medische gegevens via de Website, let op: we slaan deze inhoud, we maken gewoon de informatie die door uw zorgverlener voor u beschikbaar is op uw apparaat.

Als u kiest voor het voeren van een video-overleg met uw zorgverlener via de Site, dan kunt u er zeker van dat het in geen tijd doen we het opnemen of opslaan van de video-opnames in welke vorm dan ook. Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld door middel van strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens. Wij kunnen echter niet garanderen van de veilige overdracht van gegevens via het internet vanwege bedreigingen van de veiligheid buiten onze controle en beheersing en als zodanig, is elke overdracht van informatie is op eigen risico.


Hoe lang duurt de PS store uw persoonlijke informatie?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden die worden beschreven in de 'Hoe werkt de App uw persoonlijke gegevens gebruiken?' hierboven, of voor een periode die specifiek vereist door de toepasselijke regelgeving of wetten. Bijvoorbeeld, over het algemeen zijn wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u blijft een geregistreerde gebruiker van de Site.

Bij de bepaling van de relevante bewaartermijnen, zullen we rekening houden met factoren, waaronder:

een van onze contractuele rechten en verplichtingen met betrekking tot de informatie die betrokken is;
b juridische verplichting(en) onder de toepasselijke wet om gegevens te bewaren voor een bepaalde periode;
c statuut van beperkingen op grond van het toepasselijke recht(s);
d onze legitieme belangen waar wij hebben de controle uitgevoerd balancing tests (zie de rubriek " Hoe gebruiken wij uw informatie hierboven);
e (potentiële) geschillen; en
f richtlijnen uitgegeven door de relevante autoriteiten voor gegevensbescherming.

Anders, wanneer de gevraagde we veilig wissen of anonimiseren van uw persoonlijke informatie wanneer u niet langer een gebruiker van de Site en wij niet langer uw gegevens voor de doeleinden verzameld.


Wat over de sites van derden?

PS of een andere Service die wij bieden kan links bevatten naar andere onafhankelijke derde-partij websites of mobiele applicaties ("Sites van Derden").
Deze Sites van Derden zijn niet onder onze controle, en wij zijn niet verantwoordelijk voor en doen niet verantwoordelijk voor hun inhoud of hun privacybeleid (indien van toepassing). U moet uw eigen onafhankelijk oordeel over uw interactie met een Derde partij-Sites, met inbegrip van de aankoop en het gebruik van eventuele producten of diensten die toegankelijk zijn via hen.

Welke rechten heeft u?

Door de wet, hebt u een aantal rechten (onder bepaalde voorwaarden) als het gaat om uw informatie. Verdere informatie en advies geven over uw rechten kunnen worden ontleend aan de Gegevens Commissioners Office (ICO). U kunt de uitoefening van deze rechten door contact met ons op via onze gegevens onderaan.

Rechten Wat betekent dit voor u?
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, met inbegrip van de verwerking, waar wij vertrouwen op onze legitiem belang als een grond voor verwerking.
Het recht om geïnformeerd te worden U hebt het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over hoe we uw informatie gebruiken en van uw rechten. Dit is de reden waarom we u voorzien van de informatie in dit Privacy Beleid.
Het recht van toegang U hebt het recht om toegang te verkrijgen tot uw informatie (als we verwerken), en bepaalde andere informatie (vergelijkbaar zijn met die in deze Privacy Policy).

Dit is dus je bent op de hoogte en kunt dat controleren we uw gegevens gebruiken in overeenstemming met de wet op gegevensbescherming.
Het recht op rectificatie
U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig is.
Het recht op verwijdering Dit is ook bekend als 'het recht om te worden vergeten' en, in eenvoudige termen, kunt u een verzoek tot verwijdering of verwijdering van uw gegevens indien er geen dwingende reden voor ons om te blijven gebruiken. Dit is niet een algemeen recht op verwijdering, er zijn uitzonderingen.
Het recht te beperken verwerking U rechten hebt om te 'blokkeren' of onderdrukken het verdere gebruik van uw informatie. Bij de verwerking is beperkt, kunnen we nog steeds op te slaan uw informatie, maar kan niet gebruikt verder. We houden lijsten van mensen die gevraagd hebben voor het verdere gebruik van hun informatie te worden "geblokkeerd" zorg ervoor dat de beperking wordt gerespecteerd in de toekomst.
Het recht om de draagbaarheid van gegevens Je hebt rechten te verkrijgen en hergebruik van uw informatie aan voor uw eigen doeleinden over de verschillende diensten. Bijvoorbeeld, als u wilt overstappen naar een nieuwe provider, dit stelt u in staat om te bewegen, te kopiëren of overbrengen van uw gegevens eenvoudig tussen onze IT-systemen en hen veilig en stevig zijn, zonder dat de bruikbaarheid.
Het recht tot het indienen van een klacht U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met of het verwerken van uw informatie met uw nationale bescherming persoonsgegevens toezichthouder. Zie de details van de EU data protection toezichthouder in de contact sectie hieronder.
Het recht voor de toestemming in te trekken Als u uw toestemming hebt gegeven tot alles wat wij doen met uw gegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment (hoewel, als je dat doet, betekent niet dat alles wat we gedaan hebben met uw gegevens met uw toestemming tot dat punt is onwettig). Merk op dat een dergelijke intrekking in bepaalde omstandigheden kan betekenen dat we niet langer kunnen blijven leveren van de Diensten aan u aan.

We gewoonlijk wet op het aanvragen en het verstrekken van informatie gratis, maar het kan een redelijke vergoeding te vragen ter dekking van de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie voor:

• ongegrond of buitensporig/herhaalde verzoeken, of

• meer kopieën van dezelfde informatie.

Wij kunnen weigeren om op te treden op de aanvraag.

Houd rekening met uw verzoek verantwoordelijk voor het indienen van gegevens. Wij reageren zo snel als we kunnen. Over het algemeen zal dit binnen één maand vanaf wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen, maar als de aanvraag gaat duren langer om te gaan met, wij komen naar u terug en u laten weten.

Wijzigingen in deze Website Privacy Beleid

We een update van ons privacybeleid van tijd tot tijd en de eventuele wijzigingen van onze privacy policy in de toekomst zal worden online gepubliceerd en, in voorkomend geval, hiervan op de hoogte gebracht via de App. De nieuwe voorwaarden kunnen worden weergegeven op het scherm en u kan nodig zijn om te lezen en accepteren om door te gaan met uw gebruik van de App.

Contact Met Ons

Als u vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Beleid, neem dan neem contact met ons op:

PROTEIN SYSTEM SA
Eurodiet/Protein System
ZA Kaercherwee
64 Rue de Koerich
Steinfort 8437
Luxemburg

Tel: +352 2 630 0812

Data Protection Officer contact gegevens:

Als u niet tevreden bent met onze reactie op een klacht die je hebt gemaakt, of denken dat we niet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de EU data protection regulator – de EUROPESE TOEZICHTHOUDER voor gegevensbescherming ' s Kantoor:

Adres: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussel

Telefoon: +32 2 283 19 00

E-mail: [email protected]

Website: www.edps.europa.eu


nl_NLDutch